คลังเก็บบล็อก

Event Calendars in Day 25 – 29 May 2011


นิทรรศการศิลปะ เฉลิมพระเกียรติ “เรือนใจพ่อ

พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่  25 – 27  May  2011  (9:00 – 17:00น.)

ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดแสดงนิทรรศการ “เรือนใจพ่อ” โดยผ่านรูปแบบของงานลอยตัว ภาพถ่ายและเพอร์ฟอร์มานซ์ เปิดให้เข้าชมทุกวันเว้นวันหยุดธนาคาร รายละเอียดโทร 0-2544-3858, 0-2544-4525

———————————————————————————————————————–

(เพิ่มเติม…)